SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"ŚWIT"

SM Świt wita

19-300 Ełk, ul. Słowackiego 2, tel. (87) 621-67-87

    Awarie Wolne lokale użytkowe Przetargi Remonty Harmonogram wywozu odpadów

               O nas
Awarie
Administracje
Opłaty
Remonty
Przetargi
Lokale użytkowe
Mieszkania
Kontakt
Ogłoszenia
Statut i regulaminy
Nasze sprawy
Nasze osiedla
Galeria

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku informuje, iż posiada do zbycia lokale

 

Witam w serwisie internetowym Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku. Mam nadzieję, że będzie on źródłem wiedzy o Spółdzielni dla Członków oraz osób zainteresowanych naszą ofertą mieszkaniową. Za jego pośrednictwem, pragniemy przekazywać na bieżąco najważniejsze informacje.

Zapraszam do odwiedzenia naszego serwisu.

 

Prezes Zarządu Spółdzielni

mgr inż. Waldemar Roszkowski

 

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku zawiadamia, że zostały włożone do skrzynek rozliczenia kosztów zużycia wody zimnej i kanalizacji oraz podgrzania wody za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

W przypadku braku zawiadomienia w skrzynce prosimy o zgłoszenie się w tej sprawie do biura Spółdzielni – pokoju nr 15 (I piętro).

W rozliczeniach został uwzględniony koszt różnicy występującej między wskazaniem licznika głównego, mierzącego zużycie zimnej wody w budynku, a zużyciem wody w poszczególnych lokalach, który został wyłączony ze stawki eksploatacji.

Informacje dotyczące rozliczenia wody udzielane są w pokoju nr 15 (I piętro) lub telefonicznie pod nr 87/621-67-87- wew. 310.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku

 

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" (pdf) - dotyczy odbiorców zewnętrznych energii cieplnej

 

 

 

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW CIEPŁA

 

ZMIANA STAWEK OPŁAT

OBSŁUGA KASOWA

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku zawiadamia, że w dniu 12 września 2016 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Uchwałami nr 23, 24 i 25 uchwaliła nowe stawki opłat: eksploatacja indywidualnie dla każdej nieruchomości, sprzątanie klatki schodowej, konserwacja dźwigu obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r.

Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat dotyczące poszczególnych lokali zostały umieszczone w skrzynkach pocztowych, bądź wysłane pocztą – jeżeli podano adres do korespondencji spoza naszych zasobów.

W przypadku braku powiadomienia w skrzynce prosimy o zgłoszenie się w tej sprawie do biura Spółdzielni – okienko czynszowe.

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku informuje, że od dnia obsługę kasową (w dotychczasowym miejscu) prowadzi, zgodnie z zawartą umową, firma MONETIA Sp. z o.o.

 

ZGŁASZANIE AWARII-TELEFONY

Numery telefoniczne SM "ŚWIT"

Zgłoszenia awarii elektrycznych:
- w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 przyjmują administracje osiedlowe

- w dni robocze w godz. 15.00 - 22.00, w dni wolne od pracy, niedziele

i święta w godz. 8.00 - 22.00 przyjmje firma zewnętrzna,

tel. 722 222 722

Zgłoszenia awarii ogólnobudowlanych:
- w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 przyjmują administracje osiedlowe
- w dni robocze w godz. 15.00 - 22.00, w dni wolne od pracy, niedziele

i święta w godz. 10.00 - 18.00 przyjmują pracownicy dyżurni Ciepłowni,

tel. 87 621 67 87 lub 87 621 67 95

Zgłoszenia awarii ciepłowniczych, gazowych,

hydraulicznych i kanalizacyjnych:
- w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 przyjmuje Dział Ciepłowniczy,

tel. 87 621 67 95
- w dni robocze w godz. 15.00 - 22.00, w dni wolne od pracy, niedziele

i święta w godz. 10.00 - 18.00 przyjmują pracownicy dyżurni Ciepłowni,

tel. 87 621 67 87 lub 87 621 67 95

 

Siedziba Zarządu ul. Słowackiego 2

87 621-67-87, 88
fax 87 621-67-96

Administracja "Centrum" Rejon I

87 621-67-89

Administracja "Północ I" Rejon II
87 621-67-93

Administracja "Północ II" Rejon III
87 621-67-92

Administracja "Konieczki" Rejon IV
87 621-67-90
Dział Ciepłowniczy, Ciepłownia
87 621-67-95

W serwisie Prosimy o kontakt

Gdańska 4-6 wspólna inwestycja Spółdzielni i Urzędu Miasta Ełku

Dodatki mieszkaniowe - jak otrzymać?

Naprawy wewnątrz lokali - obowiązki użytkowników lokali

Walne Zgromadzenie Członków SM "Świt" w Ełku

Harmonogram wywozu odpadów

Regulamin obowiązków w zakresie napraw

 

 

Telefon

FAX

Adres pocztowy

 

(87) 621-67-87

(87) 621-67-96

19 300 Ełk

ul. Słowackiego 2

Linki   Poczta elektroniczna

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy

www.czystyelk.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza

OGÓLNOPOLSKI PORTAL SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

 

Sekretariat Spółdzielni smswit@elk.com.pl

Zarząd Spółdzielni zarzad.smswit@elk.com.pl

Dział Techniczny dt.smswit@elk.com.pl

Dział Ciepłowniczy smswit.tc@gmail.com

Prognoza pogody dla Ełku
źródło: http://new.meteo.pl/

 

Ta witryna nie używa cookies

Ostatnia modyfikacja: 15 lutego, 2017